- Travel Out There un restorāns Čarlstons iedvesmoja mani izveidot šobrīd jaunāko produktu - komandas spēle ar gatavošanas elementiem.

- Sadarbība ar organizāciju "Radošuma Pils", lai sekmētu radošuma un domāšanas attīstošu metožu integrāciju Latvijas izglītības sistēmā.

- Radošuma pils ietvaros sadarbība ar ICF (International Coach Federation Latvia) - koučings skolās - programmas skolotājiem veidošana un pasniegšana.

- Sadarbība ar Marutu Ludāni un "Intellego".

- Pētījums par Latvijas Intelektuālās Attīstības Fonda izmantotajām metodēm darbā ar jauniešiem.

- Projektu vadītāju sociālo un tehnisko kompetenču novērtējuma metode, kas izstrādāta uzņēmumā "K.port". Šobrīd ir uzsākts darbs pie novērtējuma pilotprojekta. Piedalos projektā kā novērtējumu un pētījumu projektu vadītāja, izstrādes komandas dalībniece.
Novērtējuma izstrādes autori:
• Ivars Austers, PhD, Latvijas Universitātes profesors,
• Anda Kalniņa – Stūrīte, Komunikācijas zinātņu maģistre, SIA ‘’k.Port’’ vadītāja,
• Arnis Leikarts Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Veidoju publikācijas izdevumos Annas psiholoģija un Dienas Bizness


- Maģistra darbs

Nosaukums: Personības faktori kā pozitīvo un negatīvo afektu prognozētāji eksplicītā un implicītā līmenī.
Tēma:  Pozitīvie un negatīvie emocionālie stāvokļi, kā subjektīvās labklājības aspekts, saistībā ar personības faktoriem, saistību salīdzinājums izmantojot pašatskaites un netiešo, implicīto attieksmju testa (IAT- implicit attitudes test) rezultātus. 
Pētījumā tiek apskatīti personības faktori un subjektīvās labklājības afektīvie aspekti apzinātā un neapzinātā līmenī, kā arī tiek adaptēta neapzināto attieksmju mērīšanas metode Latvijā.

Un citi..

Seko facebook