Esmu atvērta dažādiem interesantiem projektiem un iespējām gūt vērtīgu pieredzi, tādēļ sadarbības partneru loks un darbības lauks ir samērā plašs. Man ir pieredze vadot seminārus, uzstājoties konferencēs, psiholoģiskā darba grupas, individuālas konsultācijas, pasākumu moderēšanā, kā arī uzņēmumu vadībā un darbā ar organizācijām.

Papildus piedalos dažādos
psiholoģiskos pētījumos un citos sociālos projektos (skaties sadaļā projekti).

Esmu jau ieguvusi izglītību biznesa vadībā un psiholoģijā.
2012. gadā veiksmīgi noslēdzu studijas Latvijas Universitātes Psiholoģijas Maģistrantūras programmā. Tuvākajā laikā plānoju turpināt studijas doktorantūrā.


Esmu Latvijas organizāciju psihologu biedrības (LOPB) asociētais biedrs, kā arī Starptautiskās lietišķās psiholoģijas asociācijas (IAAP - International Association of Applied Psychology) biedrs.


Nepieciešamības gadījumā varu sniegt detalizētāku informāciju.

Seko facebook